Vastgoed afbeelding
Verkocht
Vastgoed afbeelding
Verkocht
Vastgoed afbeelding
Verkocht
Vastgoed afbeelding
Verkocht
Vastgoed afbeelding
Verkocht
Vastgoed afbeelding
Verkocht

Oudeland fase 2 – Berkel en Rodenrijs

2652 Berkel en RodenrijsBedrijfspand

Koopprijs vanaf169.500 v.o.n.

Deel deze woning online!

22 bedrijfsunits op bedrijventerrein Oudeland te Berkel Rodenrijs Prima locatie Prima bedrijfsruimte Prima werkplek! Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte, dan is het bedrijventerrein Oudeland een interessante oplossing. Op het bedrijventerrein Oudeland in Berkel Rodenrijs worden 22 royale bedrijfsunits gerealiseerd. Moderne en multifunctionele ruimten die u naar wens kunt inrichten en aanpassen op uw bedrijf. In deze prospectus vindt u alle informatie over de units, de locatie en de technische omschrijving. De bedrijfsunits worden gesitueerd op bedrijventerrein Oudeland in Berkel Rodenrijs. Een toplocatie met alles in de buurt en perfect bereikbaar. Het bedrijventerrein ligt ten Noorden van Rotterdam, hemelsbreed op 500 meter van Rotterdam The Hague Airport. Het is goed bereikbaar via de provinciale wegen N471 en N209 en de snelwegen A20 en A13. Het afgesloten terrein is ruim opgezet waardoor u maximale mogelijkheden heeft om optimaal te ondernemen. De bedrijfunits hebben een royale maatvoering, zowel in de breedte, diepte als hoogte. Totaal zijn er drie verschillende typen. Dit biedt de mogelijkheid om de bedrijfsruimte te kiezen die het best bij u past en deze in te richten zoals u dat wenst. Wilt u een kantoor realiseren of afgesloten opslagunits maken? Wij kunnen u begeleiden bij het aanpassen of inrichten van uw bedrijfsunit. 1 Projectomschrijving 1.1 Projectinformatie Op bedrijventerrein Oudeland in Berkel Rodenrijs wordt een hoogwaardig bedrijvencomplex ontwikkeld. Eigendomsuitgifte van de units in appartementsrechten. 1.2 Locatie en bereikbaarheid De bedrijfsunits worden gesitueerd op het bedrijventerrein Oudeland in Berkel Rodenrijs. Bedrijventerrein ligt ten Noorden van Rotterdam, hemelsbreed op 500 meter van Rotterdam The Hague Airport. Het is goed bereikbaar via de provinciale wegen N471 en N209 en de snelwegen A20 en A13. Het afgesloten terrein is ruim opgezet waardoor u maximale mogelijkheden heeft om optimaal te ondernemen. 1.3 Parkeerplekken Voor elke unit is rekening gehouden met 2 parkeervakken op eigen terrein, op het mandelige terrein zijn nog diverse openbare parkeerplekken gesitueerd. 1.4 Bestemmingsplan De bedrijfsunits zijn vergund met als functie lichte industriefunctie. Een lichte industriefunctie is een functie waarin activiteiten plaatsvinden waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Indien het toekomstig gebruik van de bedrijfsunit hiervan afwijkt, kunnen er vanuit wet- en regelgeving aanvullende (bouwkundige) eisen worden gesteld om het beoogd gebruik mogelijk te maken. De koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van benodigde toestemmingen en/of vergunningen. 2 Aankoop bedrijfsruimte 2.1 Koop-/aannemingsovereenkomst De (ver)koop van de bedrijfsunits geschiedt middels een koop- en aannemingsovereenkomst. De verkoper heeft hiertoe een standaard koop-/aannemingsovereenkomst opgesteld, voorzien van diverse bijlagen zoals verkooptekening(en), de technische omschrijving en een situatietekening. 2.2 Waarborgsom of bankgarantie Conform artikel 3 (1, 2, 3 en 9) van de koop- en aannemingsovereenkomst dient de koper, binnen 6 weken na het vervallen van de eventueel overeengekomen ontbindende voorwaarde, een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de totale koop- en aannemingssom (inclusief BTW). De koper kan, in plaats van de hiervoor genoemde waarborgsom, ook een bankgarantie stellen. Eén en ander conform artikel 3 (1, 2, 3 en 9) van de koop- en aannemingsovereenkomst. De waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper van de bedrijfsunit. 2.3 Grondkosten en –rente De grondkosten en eventuele grondrente dienen betaald te worden bij het passeren van de leveringsakte van de notaris. De grondrente bedraagt 8% excl. BTW per jaar en wordt gerekend vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst zijn vervuld, tot het moment dat de levering bij de notaris plaatsvindt. Dit betekent dat u, mits u tijdig bij de notaris zit, geen grondrente hoeft te betalen. 2.4 Bouwkosten en –rente Als koper van een bedrijfsunit betaalt u de aanneemsom in termijnen. De termijnen zijn gekoppeld aan de vordering van de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw. De termijnen verschillen per fase en worden berekend over de koop-/aanneemsom minus de grondkosten. Eén en ander zoals in artikel 1 van de koop- en aannemingsovereenkomst. 2.5 Aansluitkosten nutsvoorzieningen De bedrijfsunits worden voorzien van aansluitingen ten behoeve van de nutsvoorzieningen. De kosten voor deze aansluitingen zijn niet in de koop- en aanneemsom opgenomen. U dient hiervoor rekening te houden met een richtprijs vanaf € 1.500,-. Het definitieve bedrag wordt separaat aan de kopers gefactureerd zodra deze kosten door het nutsbedrijf worden gefactureerd, doch niet voor de levering bij de notaris. 2.6 Datum start/bouw en oplevering De start/bouw zal gebaseerd worden op: • De voortgang van de verkoop. Uitgangspunt is dat minimaal 70% van de units verkocht dient te zijn middels koop- en aanneemovereenkomst; De oplevering zal plaatsvinden binnen 180 werkbare werkdagen na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer. Bouwbedrijf De Wit zal u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de bouw. Uiterlijk 7 dagen voor oplevering ontvangt u een uitnodiging waarin de datum en tijdstip van de geplande oplevering vermeld staan. Eén en ander volgens het bepaalde in de koop- en aannemingsovereenkomst. 3 Technische Omschrijving 3.1 Algemeen Uw bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een bedrijfsgebouw waarin meerdere bedrijfsunits zijn gesitueerd. Het terrein waar de bedrijfsunits zijn gelegen is afgesloten middels een elektrisch bediende poort. Nabij deze poort zal ook uw brievenbus te vinden zijn. 3.2 Onderbouwconstructie 3.2.1 Peil en uitzetten Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Dit peil zal worden uitgezet op aanwijzing van de betreffende gemeentelijke instantie. 3.2.2 Grondwerken Het grondwerk bestaat uit werkzaamheden die te verrichten zijn voor funderingen, rioleringen en invoerleidingen nuts-bedrijven. 3.2.3 Riolering De riolering bestaat uit een zogenaamd gescheiden stelsel. Dit houdt in dat het regenwater gescheiden van het huishoudelijk afvalwater wordt verzameld en afgevoerd. De binnen- en buitenriolering wordt samengesteld uit PVC-buizen met de nodige hulpstukken en aangesloten op het gemeenteriool. Diameter van de verschillende rioleringsbuizen is volgens de voorschriften. In de bestratingen worden de nodige straatkolken geplaatst en aangesloten op de buitenriolering. 3.2.4 Fundering De funderingsbalken, vloeren en heipalen worden uitgevoerd overeenkomstig de opgave van de constructeur en volgens goedkeuring van Bouw- en woningtoezicht. 3.2.5 Betonwerk De kwaliteit van het beton en de aan te brengen wapening is volgens de opgave van de constructeur. De maximaal toelaatbare vloerbelasting is 2.000 kg/m² voor de begane grond. De tussenvloer heeft een belasting van 500 kg/m². De bovenkant van de begane grondvloer wordt, door middel van vlinderen, vlak afgewerkt. De tussenvloer met zand en cement. 3.3 Opbouwconstructie 3.3.1 Dragende constructie De staalconstructie bestaat uit het benodigde aantal hoofdspanten, kopgevelconstructies, hulpstaal en windverbanden. De plaats en afmetingen volgens de tekeningen en berekeningen van de constructeur. Alle in het werk te maken verbindingen worden gemaakt met verzinkte stalen bouten. De gehele staalconstructie wordt gestraald en voorzien van een coating in een standaard kleur. Eventuele, tijdens de bouw ontstane, beschadigingen worden in het werk door middel van een kwast bijgewerkt, waarbij mogelijk enige optische kleurverschillen kunnen optreden. 3.3.2 Binnenwanden De unit scheidende wanden worden uitgevoerd in gasbetonelementen met een minimale dikte van 150 mm, die niet nader afgewerkt zullen worden. De elementen worden tussen de kolommen en liggers geplaatst. Eventuele kleurverschillen en/of bijgewerkte plekken blijven zichtbaar. 3.3.3 Verdiepingsvloeren (indien van toepassing) In de units wordt een betonnen kanaalplaatverdiepingsvloer aangebracht. De verdiepingsvloer wordt afgewerkt met zandcement dekvloer van 50 mm. De verdiepingsvloer heeft een nuttige vloerbelasting van 500 kg/m². Oppervlakte en maatvoering van de vloeren conform verkooptekening. 3.4 Gevel 3.4.1 Borstwering Borstwering bestaat uit Prefab wandelementen van beton met aan de buitenzijde een afwerkingslaag. Een en ander te bepalen door constructeur, Rc-waarde is 3.50 m2 K/W. 3.4.2 Gevelbeplating De gevel wordt voorzien van blind bevestigde Sandwich wandpanelen (Rc-waarde 3,50 m2 K/W) in kleur RAL 9006. De gevelbekleding wordt voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen, hoek- en aansluitprofielen in dezelfde kleur als de gevelbeplating. 3.4.3 Buitenkozijnen, ramen en deuren Alle buitenkozijnen worden uitgevoerd in thermisch onderbroken profielen. Alle loopdeuren worden voorzien van het benodigde inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). 3.4.4 Overheaddeuren De bedrijfsunits worden voorzien van een stalen geïsoleerde en elektrische bediende overheaddeur met de afmetingen 4000 × 4100 mm (b × h) in de kleur RAL 7016. De overheaddeuren worden in een railsysteem aangebracht. 3.4.5 Gevelreclame Het is toegestaan om een standaard reclame boord naast de toegangs­deur te plaatsen, afmetingen boord nader te bepalen door de V.V.E. 3.5 Dak 3.5.1 Dakconstructie Het dak van het bedrijfsverzamelgebouw wordt samengesteld uit stalen dakplaten en dakisolatieplaten (Rc waarde 4,0m2K/W) met afschot richting de hemelwaterafvoeren. De dakbedekking is voorzien van alle benodigde plakstukken t.b.v. dakranden, afvoeren en dakdoorvoeren. 3.5.2 Hemelwaterafvoeren In het dak worden voldoende hemelwaterafvoeren met stadsuitloop opgenomen welke lopen tot onder aan maaiveld waar deze worden aangesloten op de buitenriolering. Bovendien worden er in de gevel voldoende noodoverlopen aangebracht waarbij de plaats, afmeting en aantal worden bepaald door de constructeur. 3.6 Nutsvoorzieningen Per bedrijfsunit wordt een meterkast geplaatst conform tekening, voorzien van: • Het standaard vermogen van de wateraansluiting; • Het standaard vermogen van de elektra-aansluiting bedraagt per bedrijfsunit vanaf 3 x 25 Ampère op basis van 230 Volt, hiermee behoort krachtstroom tot de mogelijkheden; • Er wordt met een koude- warmteopslag gewerkt. U heeft standaard geen gasaansluiting De eenmalige aansluitkosten van genoemde standaard vermogens zijn niet bij de koopsom inbegrepen en worden door middel van een factuur separaat in rekening gebracht. Gewenste cai-, internet-, telefoon- en/of faxaansluitingen dienen door de koper zelf te worden aangevraagd en gefinancierd. 3.7 Buitenverharding Het terrein wordt ingericht in opdracht van de verkoper. De precieze inrichting hiervan is onder voorbehoud en kan nog wijzigen. De rijbaan en de parkeerplaatsen worden geheel verhard door middel van betonklinkers in 2 kleuren. Het terrein wordt door middel van een inrit aangesloten op het openbaar gebied. De terreinverharding bevat voldoende straatkolken en mol-goten voor de benodigde afwatering van het terrein, eventueel aangesloten op de riolering. Het gehele rioleringssysteem wordt aangebracht conform de eisen van de gemeente. Schade aan het straatwerk, als gevolg van zetting van de grond, is van garantie uitgesloten. 3.8 Afbouw 3.8.1 Trappen en balustraden De begane grond en 1e verdieping zijn met elkaar verbonden door een vaste stalen trap. Totale breedte ca. 1,04 m. 3.8.2 Stukadoorwerk N.v.T.. 3.8.3 Plafonds De bouwkundige contructie blijft in het zicht en wordt niet nader afgewerkt. 3.8.4 Afbouwtimmerwerk Daar waar nodig brandwerende aftimmeringen. Aftimmeringen rondom trapgaten en wandopeningen t.p.v. overgang kozijn en wand-/staalconstructie. Per unit is er een pantry, toilet, trap met doorvalbeveiliging. Optioneel kan er ook op de verdieping een pantry en toilet worden geplaatst. 3.8.5 Schilderwerk In het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die buiten in het zicht blijven worden behandeld met 1 laag alkydhars watergedragen grondverf en 2 lagen alkydhars watergedragen aflaklaag. De binnentimmerwerken worden niet geschilderd. 3.8.6 Binneninrichting Elke unit krijgt een toiletruimte en een pantry. De toiletruimte bestaat uit een toilet met laaghangend reservoir en een bril met deksel. De pantry bestaat uit een keukenblok van 120 cm breed, multiplex blad met spoelbak en keukenkraan. Er zijn aansluitpunten aanwezig voor het plaatsen van een tafelmodelkoelkast onder aanrechtblad en het plaatsen van een close-in boiler. 3.8.7 Binnenriolering Iedere afzonderlijke bedrijfseenheid heeft een afzonderlijke vuilwaterafvoer. Daar waar geen aansluittoestellen aanwezig zijn, wordt de rioolleiding afgedopt. Binnenriolering inclusief ontluchting met dakdoorvoer. 3.8.8 Waterinstallatie De waterinstallatie zal conform goedgekeurde berekeningen aangelegd en beproefd worden in overeenstemming met de voorschriften. Op de koudwaterleiding worden de pantry en het toilet aangesloten. 3.8.9 Brandbestrijdingsinstallatie De gehele brandbestrijdingsinstallatie zal volgens eisen van de Dienst Brandweer uitgevoerd worden. 3.8.10 Koude- warmteopslag Verwarming vindt plaats d.m.v. een warmtepomp. 3.8.11 Verwarmingsinstallatie Verwarming door middel van vloerverwarming op de begane grond. Optioneel convectoren of vloerverwarming op de verdieping. 3.8.12 Elektrische installatie Er wordt een casco laagspanningsinstallatie aangebracht. Montagedozen en buizen zullen aangelegd worden volgens gebruikelijke montagewijze. Montagehoogte wandcontactdozen en schakelaars ca. 1.10 m boven vloer, 2 wcd per unit en 2 schakelaars per unit. In het zicht komende materialen van kunststof, kleur wit. De overheaddeur heeft een 16 Amp aansluiting. De verlichtingsarmaturen, type opbouw, worden bevestigd aan plafond in bedrijfsunits (max 2 lichtpunten per verdieping). Optie; Zonnepanelen. Oplaadpunt elektrische voertuigen. 4 Garantie 4.1 Garantie per constructiedeel 4.1.1 Fundering 10 jaar op scheurvorming in de fundering ten gevolge van zetting en/of verzakking. 4.1.2 Staalconstructie 10 jaar op de staalconstructie (constructief). 4.1.3 Gevelbeplating 10 jaar op de gevelbeplating. 4.1.4 Isolatie 10 jaar op de isolatie. 4.1.5 Betonconstructie 10 jaar op aantasting van de betonconstructies door lucht en/of hemelwater of betonrot. 4.1.6 Dakbedekking 10 jaar op waterdichtheid van de dakbedekking met inbegrip van de aansluitingen aan de onderdelen in of aan deze bedekking, mits periodiek en degelijk onderhoud wordt uitgevoerd en het dak niet heeft blootgestaan aan extreme weersomstandigheden. 4.1.7 Raam- en deurkozijnen 5 jaar op alle raam- en deurkozijnen. 4.1.8 Beglazing 5 jaar op de beglazing, uitgezonderd (thermische) breuk. Tevens is er een garantie van één jaar op de volgende onderdelen: • Alle beweegbare delen (inclusief beslag); • Overheaddeur. 4.2 Garantiebepalingen De garantietermijn geldt vanaf datum van oplevering en indien alle (financiële) verplichtingen door koper zijn voldaan. Schade als gevolg van extreme weersomstandigheden vallen buiten de garantie. Mechanische beschadiging is tevens uitgesloten van garantie. Wijzigingen c.q. herstel van het gebouw door derden laten de garantie vervallen. Bouwdelen die zich buiten of in een agressief milieu bevinden, dienen onderhouden en vrij van vervuiling gehouden te worden. Niet beregende bouwdelen dienen jaarlijks professioneel gereinigd te worden. Aan de kopers zal een garantiemap overhandigd worden bij moment van oplevering. Hierin vindt u de namen van leveranciers en onderaannemers met de betreffende garantieverplichtingen.
Neem contact met ons op!

Van Leeuwen Makelaardij

Al ruim 35 jaar een begrip in Nieuwerkerk aan den IJssel, sinds 1997 hebben wij ook een kantoor in Moordrecht. Wij staan voor een klantgerichte manier van werken, die zicht kenmerkt door een goede communicatie en een brede expertise.

Nieuwerkerk aan den IJssel

Kerklaan 38b, 2912 CK Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 - 313370
info@vanleeuwenmak.nl
KVK: 29041543
BTW: NL 8031.00.978.B.01

Moordrecht

De Smidse 36, 2841 XW Moordrecht
0182 – 370774
info@vanleeuwenmak.nl
KVK: 70818762
BTW: NL 8584.71.735.B.01

© 2021 Van Leeuwen Makelaardij. Alle rechten voorbehouden.